Leverantörsfaktura till Skövde kommun

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till Skövde kommun ska skicka e-fakturor från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen. Vill du läsa mer om lagen? Se länk DIGG till höger på sidan.

Hur påverkas du som är leverantör av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Skövde kommun gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura.

Så här gör du

Kan ni skicka e-fakturor via ert affärssystem?

Har du aldrig skickat en e-faktura till Skövde kommun tidigare? Hör med din affärssystemleverantör vilka möjligheter de erbjuder. Det flesta affärssystem kan idag skicka e-faktura. Informera er systemleverantör att ni vill skicka genom PEPPOL nätverket, alternativt gör ni ändringen själva direkt i ert system?

Kan ni inte skicka e-fakturor idag?

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor och vill använda en fakturaportal? Klicka på länken Fakturaportal (länk till höger). Där erbjuder vi två olika kostnadsfria tjänster där du kan registrera fakturan manuellt.


E-faktura adressuppgifter

Skövde kommuns PEPPOL ID är: 0007:2120001710

Format:

  • PEPPOL BIS Billing 3
  • Svefaktura 1.0.

(OBS! Från och med 1 april 2021 vill Skövde kommun enligt SFTI:s rekommendationer enbart ta emot e-faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3)


Kontakta er samarbetspartner för e-fakturering för att (ansluta er till) och sända via PEPPOL-nätverket.

Obligatorisk fakturareferens Skövde kommun, kommunala bolag och förbund

Alla leverantörsfakturor som inkommer till kommunen ska innehålla en giltig fakturareferens. Skövde kommun använder sig exempelvis av YYkod. Vid e-rekvisition anges ordernummer som referens, i alla övriga fall anges YYkod. Koden består alltid av YY direkt följt av 6 siffror, exempelvis YY600000 och skall alltid skrivas under Er referens på fakturan.. Referensen lämnas vid beställningstillfället.