Bildspel - Skövdebornas visionsdrömmar

Under SM-veckan 2023 förvandlades julkulan på Hertig Johans torg till en drömkula. Där kunde besökare bidra med sina drömmar om framtidens Skövde. Även förskolor och förskoleklasser var inbjudna att lämna sina bidrag i form av teckningar. Aktiviteten med drömkulan var ett led i arbetet med Vision Skövde 2040 där drömmar är ett viktigt inslag.

Syftet med aktiviteten var att på ett enkelt sätt skapa delaktighet kring visionen. Vi fick in cirka 500 drömmar och cirka 100 drömteckningar. Av teckningarna gjorde vi en utställning i stadshuset som kunde besökas under vecka 8, 9 och 10. Resten av drömmarna har vi nu sammanställt i en bruttolista som blir inspiration i det fortsatta visionsarbetet.

Det här bildspelet visar ett axplock av de cirka 500 drömmar vi fick in i drömkulan. Vi har försökt återge de vanligast förekommande drömämnena i kortare ordalag för att ge en bild av vad som engagerar Skövdeborna.

Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!