Frågor och svar om visionen

Vision Skövde 2040 är en bild av hur tillväxt ska skapas i Skövde. Det är viktigt för Skövde, och för Skaraborg, att Skövde fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Vi nöjer oss inte - vi vill mer!

Vad är en vision?

Varför är det bra att ha en vision?

Varför har ni tagit fram en ny vision?

Vem har bestämt vad som ska vara Skövde kommuns vision?

Hur ska visionen användas konkret?

Hur kommer det att märkas att Skövde har en ny vision?