en flicka

Fokusområden

För att uppfylla visionen behöver vi ta rejäla kliv framåt. De områden som vi vill trycka särskilt på kallar vi för fokusområden.

INNOVATION
Vi utmanar gamla spelregler, bryter ny mark och använder idéutveckling och innovativ teknik för att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ett konkurrenskraftigt näringsliv och en samhällsutveckling i framkant.
Vi nöjer oss inte - vi vill mer!

KOMPETENS
Vi använder utbildning som driv för att människor och företag ska växa. Genom att samla näringsliv, akademi, offentliga aktörer, civilsamhälle och medborgare till en unik kraft stimulerar vi såväl spetskompetens som livslångt lärande. Tillsammans skapar vi en stark utbildningskedja som både säkrar kompetens och får människor att växa.
Vi nöjer oss inte - vi vill mer!

LIVSKVALITET
Vi skapar möjligheter till ett gott liv i alla åldrar. Vi knyter samman stad och land för en enkel och nära vardag. Med gemensam kraft formar vi upplevelser och mötesplatser som berikar våra liv. Tillsammans skapar vi ett tryggt Skövde där vi stärker livskvaliteten för oss själva och varandra. Vi nöjer oss inte - vi vill mer!