nyfiken ko

Ledord

För att nå framgång inom våra fokusområden och uppfylla vår vision krävs hårt arbete. Våra ledord beskriver hur vi ska agera för att lyckas.

NYFIKET
Vi lyssnar aktivt och lär av andra. Vi testar, utvärderar och utvecklar.

KREATIVT
Vi tänker nytt, hittar oväntade lösningar och skapar nya samarbeten.

MODIGT
Vi satsar, tar ledningen och delar med oss.