Skylt för pågående grävarbete

Kommunens vanligaste frågor

Kontaktcenter tar dagligen emot frågor via telefonsamtal, e-post, besök i receptionen, sociala medier och via vår chatt-bot Kommun-Kim. För att hålla dig uppdaterad, har vi sammanställt en lista med de vanligaste frågorna just nu.


Bygglov - Frågor om bygglov/bygganmälan

Färdtjänst - Ansöka om/förlänga färdtjänst

Förskola - Ändra schema för förskolan

Försörjningsstöd - Ansöka om försörjningsstöd

Gata/Trafik - Felanmäla hål i gata

Gata/Trafik - Boendeparkering

Grundskola - Ansöka om fritidshem

Grundskola - Ansöka om skolskjuts

Park/Natur - Nedtagning av träd

Skola - Beställning av betyg