Avgifter och schema

Du kan skriva in eller ändra dina uppgifter
om inkomst och schema för barnomsorgen 
med hjälp av kommunens e-tjänst.

  

I e-tjänsten kan du också se
vad du ska betala för barnomsorgen.

 

Här nedan hittar du en länk till e-tjänsten.
E-tjänsten är inte lättläst.

E-tjänster Barn & utbildning

 

Din inkomst spelar roll för hur mycket du ska
betala i avgift för barnomsorgen.
Var därför noga med att alltid meddela
Skövde kommun om din inkomst har
ökat eller minskat.

 

Har du frågor om avgifter eller schema
kan du ringa till kommunens kontaktcenter.
Telefonnumret är 0500-49 80 00.