Bild på ungdomar.

Gymnasieskola

I Skövde finns det flera gymnasieskolor.

 

Dels finns kommunala Gymnasium Skövde
som består av Kavelbro och Västerhöjd.

 

Det finns också flera fristående gymnasieskolor.