Anpassad grundskola

Grundsärskolan har bytt namn till anpassad
grundskola.

 

Anpassad grundskola är istället för grundskolan
för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Anpassad grundskola ger en grund för eleverna
att kunna fortsätta studera
och för att kunna delta i samhällslivet.

 

Undervisningen är olika för varje elev
och anpassas utifrån vad de kan och klarar av.

 

I kommunen finns anpassad grundskola på fyra olika skolor:

  • Billingskolan

  • Lundenskolan

  • Rydskolan

  • Vasaskolan