Bredband

Regeringen har satt ett högt mål för internetuppkopplingen i Sverige. År 2020 ska 90 procent av landets hushåll och företag ha tillgång till bredband på minst 100 megabit per sekund.

Skövde kommun har valt att spänna bågen ytterligare  och kommunens mål är satt till att alla i Skövde kommun ska ha tillgång till 100 megabit per sekund symmetriskt år 2025. Som ett led i det arbetet arbetar Skövde kommun på lokal nivå för att tillgodose dessa behov.

Så här såg utvecklingen ut under åren 2015-2018.

Diagram fiber i Skövde 2018

 Källa: Post- och telestyrelsen

Den mest framtidssäkra tekniken idag kallas för fiberoptik – eller kort och gott, fiber. I Skövde kommun hjälper flera olika aktörer till med utbyggnationen av det lokala fibernätet. Skövde Stadsnät, som ägs av Skövde kommun,  är en av aktörerna.

Här kan du kan läsa mer om Skövde Stadsnäts erbjudande

På landsbygden drivs arbetet ideellt av fiberföreningar. Klicka här för att läsa mer om våra fiberföreningar.