Fiberföreningar på landsbygden

När du bor på landsbygden och vill ha fiber till ditt hem eller till ditt företag kan du ta kontakt med en fiberförening.

I Berg, Böja, Greby/Götlunda, Ulvåker, Väring sydost, östra Sventorp , Säter och Binneberg finns det föreningar som du kan ta kontakt med om du är intresserad av att ansluta fiber till ditt hushåll eller företag. Länkar till de fiberföreningar som har hemsidor hittar du under rubriken länkar.

Under rubriken länkar finns en översikt över fiberområden  i Skövde kommun.

Målsättning

Regeringens bredbandsstrategi innehåller tydligt mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

 

Skövde kommuns mål är satt till att alla i Skövde kommun ska ha tillgång till 100 megabit per sekund symmetriskt år 2025.