Norra Ryd

Läge Området ligger längst med och öster om väg 26  
Gällande plan Detaljplan 682  
Area Flera tomter om ca 2 400 - 30 000 kvm  

Övrigt

Nära KSS, Servicemannen samt övrig småindustri

Ytterligare mark detaljplaneras i området

 
Etableringar inom området Bullens Bil o Gummi AB, Björstigs Service