Bild på ett blått pussel.

Sysselsättning och arbetsförberedande stöd

Våra verksamheter kan hjälpa dig som är i behov av en meningsfull sysselsättning, vill knyta nya kontakter och delta i fritidsaktiviteter. Du kan också få stöd och kompetensutveckling för att komma vidare mot arbete eller studier.

Actus sysselsättning

Läs mer

Catch up

Läs mer

Träffpunkt SolNavet

Läs mer