Blommor på träd

Vad är bostad med särskild service?

Du kan beviljas bostad med särskild service om du har varaktiga och omfattande behov av tillsyn och stöd, större delen av dagen. Dina svårigheter behöver vara så stora att det inte är tillräckligt med enbart boendestöd hemma hos dig.

På boendet har du utsedda kontaktmän som du träffar oftare än de andra i personalgruppen. Det är dina mål och behov som styr hur omfattande stödet blir. Är ditt mål att i framtiden kunna bo i en bostad utan personal, så är det ett mål ni kan arbeta för.

Korttidsbostad

Korttidsbostad innebär att du får bo i en lägenhet med personal i närheten. Anledningen till att man får en korttidsbostad är att man under en kortare period behöver vistas i ett boende med tillgång till personal för att återhämta sig eller är i behov av att få dina behov kartlagda.

Ansökan om bostad med särskild service

Är du intresserad behöver du ansöka hos en biståndsbedömare, se kontaktuppgifter eller använd dig av etjänsten "förfrågan om kontakt".

Läs mer under respektive boende.

Käpplunda Gärde

Läs mer

Parkgatan

Läs mer

Rosenhaga

Läs mer