Vanliga frågor

Nedan finner du ett antal vanliga frågor som berör socialpsykiatriska avdelningens arbete. Du får reda på svaren genom att klicka på den fråga du är intresserad av.

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

En psykisk sjukdom eller att du mår psykiskt dåligt innebär inte alltid att du har en funktionsnedsättning.Har du haft din sjukdom eller ohälsa under en längre tid kan det leda till en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning innebär att du har svårigheter som påverkar din dagliga tillvaro.

Vem kan få stöd?

Har du en långvarig psykisk funktionsnedsättning som försvårar din vardag kan du vara en person som har rätt till stöd. En biståndsbedömare och en psykiatrisjuksköterska träffar dig för att fråga dig om din livssituation. De gör sedan en bedömning om du kan få stöd.

Vad kan man få för stöd av er?

Stödet kan se ut på olika sätt, det kan vara: boendestöd, boende med särskild service, sysselsättning, kontaktperson och korttidsbostad. Läs mer under repsektive rubrik om vad de olika stödinsatserna i praktiken kan innebära.

Jag är anhörig till någon som mår psykiskt dåligt, kan jag vända mig till er?

Mår personen väldigt dåligt och läget är akut kan du stötta personen att ta kontakt med sjukvården som exempelvis sjukvårdsrådgivningen 1177.

Om det istället handlar om att personen har svårt att klara sin tillvaro kan en kontakt tas med oss. Alla våra insatser är frivilliga, vilket innebär att vi aldrig kan tvinga någon att ta emot stöd.

Om du känner att din situation som anhörig är jobbig så kan du ta kontakt med oss. Läs mer under rubriken "Anhörigstöd".

Kostar det något?

Alla insatser är kostnadsfria. De personer som är beviljade bostad med särskild service eller korttidsboende betalar sin hyra samt övriga omkostnader själva. Det är stödinsatserna som är kostnadsfria och ingår i boendeformen.

Vad är en samordnad individuell plan (SIP)?

En samordnad individuell plan (SIP) är en plan som man kan skapa om du har många olika insatser och kontakter som behöver samordnas. Exempelvis sjukvård, kommun, Försäkringskassa eller arbetsförmedling. Du kan prata med en av dina kontakter (antingen företrädare för hälso- och sjukvård eller socialtjänsten) och säga att du önskar att få en SIP upprättad.

Kan ni hjälpa mig få ett vanligt jobb?

Det vi kan erbjuda är biståndsbedömd sysselsättning för att ha något att göra på dagarna. Det finns två olika former av sysselsättning varav den ena är en träffpunkt, och den andra har mer arbetsliknande uppgifter för deltagarna.

Kan ni hjälpa mig att skaffa en lägenhet?

Nej, vi har inga vanliga hyreslägenheter att erbjuda. Om du har boendestöd kan din boendestödjare stötta dig i att få fram information eller söka bostad hos olika hyresvärdar.

Bostad med särskild service och korttidsbostad är biståndsbedömda insatser. För att vara berättigad till dessa insatser behöver du ha ett omfattande behov av stöd. Läs mer under rubriken "Bostad med särskild service". 

Är boendestöd samma sak som hemtjänst?

Boendestöd innebär att du gör saker tillsammans med en boendestödjare. De gör inte insatsen åt dig utan stöttar dig i att klara av saker på egen hand. Boendestöd syftar till att ge dig möjligheter för att du ska kunna bli så självständig och oberoende som möjligt.

Vad är skillnaden mellan kontaktperson och kontaktman?

Kontaktperson är en specifik insats för personer med psykisk funktionsnedsättning och med ett litet nätverk av människor runt sig. Läs mer om insatsen i menyn.

Den som har boendestöd träffar viss personal mer än annan och dessa personer kallas för kontaktman.