Vad är boendestöd?

Boendestöd innebär att du träffar en boendestödjare som stöttar dig med det du behöver, alltså det som framkommit i beslutet av biståndsbedömaren. 

Första gången du träffar din boendestödjare får du information om hur det fungerar. Vid nästa tillfälle pratar ni om vad stödet ska leda till och vilka dina mål är. Ni skriver tillsammans ner vad ni har planerat och hur ni ska arbeta mot dina mål. Det ni skrivit ner blir din genomförandeplan och beskriver vad ni gör när ni ses och hur det ska göras.

Du och din boendestödjare kan träffas hemma hos dig eller ute i samhället, det beror på i vilken situation du behöver stödet.

Det kan även innefatta vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter om du bedöms vara i behov av det.

Under hur lång tid du kommer träffa din boendestödjare och hur ofta ni kommer ses står i beslutet från biståndsbedömaren.

 

Vad är syftet med boendestöd?

Syftet är att du ska få hjälp till att kunna bli självständig och oberoende. Att få stöd och möjlighet att träna dig på det du behöver. Tanken är att den här perioden ska ge dig förutsättningar till att klara dig på egen hand.

 Exempel på när/till vad man kan behöva boendestöd:

- som råd och stöd i vardagssituationer

- för att komma igång med att sköta hemmet eller skapa fungerande rutiner

- att komma hemifrån för att inte isolera sig

- träna på sociala situationer

- komma igång med meningsfulla aktiviteter

- hålla kontakt med vård och myndigheter

- som stöd i att hantera läkemedel

Case Manager (CM) och R-ACT

Boendestödsbeslutet kan utföras av Case Manager (CM). De arbetar tillsammans med dig som får insatsen beviljad utifrån en strukturerad metod, R-ACT.

Case manager samordnar och utvärderar vård och stödinsatser.