Jag är anhörig till någon som mår psykiskt dåligt, kan jag vända mig till er?

Mår personen väldigt dåligt och läget är akut kan du stötta personen att ta kontakt med sjukvården som exempelvis sjukvårdsrådgivningen 1177.

Om det istället handlar om att personen har svårt att klara sin tillvaro kan en kontakt tas med oss. Alla våra insatser är frivilliga, vilket innebär att vi aldrig kan tvinga någon att ta emot stöd.

Om du känner att din situation som anhörig är jobbig så kan du ta kontakt med oss. Läs mer under rubriken "Anhörigstöd".

Datum