Är boendestöd samma sak som hemtjänst?

Boendestöd innebär att du gör saker tillsammans med en boendestödjare. De gör inte insatsen åt dig utan stöttar dig i att klara av saker på egen hand. Boendestöd syftar till att ge dig möjligheter för att du ska kunna bli så självständig och oberoende som möjligt.

Datum