Vem kan få stöd?

Har du en långvarig psykisk funktionsnedsättning som försvårar din vardag kan du vara en person som har rätt till stöd. En biståndsbedömare och en psykiatrisjuksköterska träffar dig för att fråga dig om din livssituation. De gör sedan en bedömning om du kan få stöd.

Datum