Vad kan man få för stöd av er?

Stödet kan se ut på olika sätt, det kan vara: boendestöd, boende med särskild service, sysselsättning, kontaktperson och korttidsbostad. Läs mer under repsektive rubrik om vad de olika stödinsatserna i praktiken kan innebära.

Datum