Kostar det något?

Alla insatser är kostnadsfria. De personer som är beviljade bostad med särskild service eller korttidsboende betalar sin hyra samt övriga omkostnader själva. Det är stödinsatserna som är kostnadsfria och ingår i boendeformen.

Datum