Vad är en samordnad individuell plan (SIP)?

En samordnad individuell plan (SIP) är en plan som man kan skapa om du har många olika insatser och kontakter som behöver samordnas. Exempelvis sjukvård, kommun, Försäkringskassa eller arbetsförmedling. Du kan prata med en av dina kontakter (antingen företrädare för hälso- och sjukvård eller socialtjänsten) och säga att du önskar att få en SIP upprättad.

Datum