Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

En psykisk sjukdom eller att du mår psykiskt dåligt innebär inte alltid att du har en funktionsnedsättning.Har du haft din sjukdom eller ohälsa under en längre tid kan det leda till en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning innebär att du har svårigheter som påverkar din dagliga tillvaro.

Datum