Funktionshinder

Har du någon i din närhet som har ett funktionshinder?

Ett funktionshinder kan vara många olika saker, och kan uppstå vid olika åldrar.

Du som anhörig kan behöva hjälp och stöttning i din situation.

Ring till oss så hjälper vi dig att hitta det stöd som passar just dig i din situation. Kontaktuppgifter finns till höger.

Du kan även besöka oss på anhörigcentrum, Ekedalsgatan 14, plan 2 (äldrecentrum Ekedal). På helgfria onsdagar finns vi alltid på plats mellan klockan 13:00-16:00.