Familjestöd

Vi erbjuder samtalstöd och rådgivning samt följande insatser/verksamheter:

  • Kojan är en gruppverksamhet som vänder sig till barn eller tonåringar som hör till en familj där någon dricker för mycket alkohol, använder andra droger eller har psykisk ohälsa.
  • Sektor socialtjänsts nätverksamordnare erbjuder möjlighet för dig som förälder att bjuda in berörda personer runt ditt barn till ett resursmöte. Detta görs för att underlätta vuxnas samverkan och för barnets bästa. Resursmöten tar tillvara på både det privata och det professionella nätverkets resurser.
  • Sektor sociatjänst erbjuder föräldrakurser i grupp (Komet) för dig som tonårsföräldrer som upplever dig ha mycket konflikter och bråk med din tonåring (ålder 12-18 år).
  • Vi har en verksamhet som kallas Locus. Locus vänder sig till ungdomar och deras föräldrar med fokus på att så tidigt som möjligt fånga upp ungdomar med ett riskbruk av alkohol eller droger.
  • Vår familjerådgivning erbjuder samtalshjälp för par, familjer och ensamstående med relationsproblem. Föräldrapar kan också vända sig till familjerådgivningen för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen kan vara ett alternativ till att gå till domstol med ärenden som gäller vårdnad, boende och umgänge. Eftersom detta sker för barnens skull är samarbetssamtal avgiftsfria. Föräldrar som separerat eller planerar att separera erbjuds också en kortare kurs om barns behov - Barnen I Föräldrarnas Fokus (BIFF).