Psykisk funktionsnedsättning

Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa?

Sektor socialtjänst erbjuder informativa och stödjande träffar för dig som anhörig. Dessa tillfällen är utformade för att ge både kunskap och möjligheter att dela erfarenheter och prata med andra i samma situation. 

Ett fungerande nätverk av andra människor är en viktig förutsättning för återhämtning. Du som anhörig är viktig! 

Anhörigstödet är kostnadsfritt. Det är en serviceinsats, vilket innebär att ingen dokumentation förs. Vi som arbetar inom sektor socialtjänst har tystnadsplikt. Din närstående behöver inte ha kontakt med oss för att du som anhörig ska kunna delta i våra träffar. 

Se våra aktuella träffar under våren:

Föreläsningar om psykossjukdomar (skovde.se)

 Kontakt gällande anhörigstöd

Telefon: 0500-49 80 00 samt mailadress

För barn och unga finns Kojan, som vänder sig dem som har någon i sin närhet med psykisk ohälsa el-ler som missbrukar alkohol/droger.