Psykisk funktionsnedsättning

Är du anhörig och behöver stöd i din situation?

På sektor socialtjänst erbjuder vi stöd till dig som anhörig.

En del människor mår inte bra eller upplever svårigheter i sin vardag. Det kan för vissa bero på missbruksproblematik eller psykisk funktionsnedsättning. Ett fungerande nätverk av andra människor är en viktig förutsättning för återhämtning. Du som anhörig är viktig!

Anhörigstödet är kostnadsfritt. Det är en serviceinsats, vilket innebär att ingen dokumentation förs. Vi som arbetar inom sektor socialtjänst har tystnadsplikt. Din närstående behöver inte ha kontakt med oss för att  du som anhörig ska kunna vända dig hit.

Kontakt gällande anhörigstöd

Telefon: 0500-49 73 17
Mailadress hittar du här  
Besöksadress: Södra Trängallén 1, Skövde 

För barn och unga finns Kojan, som vänder sig  dem som har någon i sin närhet  med psykisk ohälsa eller som missbrukar alkohol/droger.