Äldre

Du kan vara livskamrat, make/maka, barn, syskon, vän eller granne.

Du som anhörig kan behöva hjälp och stöttning i din situation om du har en närstående som inte klarar av sin livsituation på egen hand på grund av ålderströtthet eller sjukdom .

Ring till oss så hjälper vi dig att hitta det stöd som passar just dig i din situation. Kontaktuppgifter finns till höger.

Du kan även besöka oss på anhörigcentrum, Ekedalsgatan 14, plan 2 (äldrecentrum Ekedal). På helgfria onsdagar finns vi alltid på plats mellan klockan 13:00-16:00.