Anhörigcafé med tema

18 sep 2013 14:00 − 15:30

Information om Cypressen, dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Kristina Samuelsson, enhetschef
personal från Cypressen