Anhörigcafé med tema

23 okt 2013 14:00 − 15:30

Information om hemtjänstens verksamhet.

Information hur fungerar hemtjänsten?
Hur arbetar hemtjänstpersonalen?
Hur fungerar lagen om valfrihet?

Jeanette Rosengren och Kristian Solli, enhetschefer