Anhörigcafé med tema

29 jan 2014 14:00 − 15:30

Hur får jag ett trygghetslarm? Hur fungerar ett trygghetslarm? Vilka kommer om jag larmar? Hur arbetar personalen i nattpatrullen?

Håkan Gerhardsson, enhetschef och undersköterskor Gun Rosén samt Anna-Karin Enheden