Anhörigcafé med tema

22 maj 2013 14:00 − 15:30

Några onsdagar på anhörigcafét har vi inbjudna gäster mellan kl 14:00-15:30. Gästerna samtalar om olika ämnen och vi fikar tillsammans.

Information om diabetes typ 2.
Hur förebygger man sjukdomen?
Hur yttrar sig sjukdomen?
Hur lever man med sjukdomen?

Margareta Landén, sjuksköterska