Nationella anhörigdagen

09 okt 2012 13:00 − 19:30

Vi uppmärksammar den nationella anhörigdagen tisdagen den 9:e oktober kl. 13:00-19:30.

Programmet för dagen är följande:

13:00 Utställning öppnar
13:40 Invigning av Ann-Katrin Jönsson
13:45 Claes Astin kåserar
14:45 Utställning och kaffe
15:30 Lars-Erik Frendberg underhåller
16:30 Utställning och smörgås
17:30 Mikael Andersson föreläser "Benlös - armlös - makalös!"
Temat på föreläsningen är: "Tankens kraft - Att göra det omöjliga möjligt"