Parcafé

08 apr 2013 13:30 − 15:30

Första helgfria måndagen varje månad mellan kl. 13:30-15:30 är det parcafé. Anhörigstödet bjuder i dig som är anhörig tillsammans med den person i din närhet som du stödjer och hjälper. När man stödjer och hjälper en person kan det ibland vara trevligt att träffa andra personer i liknande situation. Under trevliga former blir ni bjudna på fika och har möjlighet att samtala med varandra.