Temakväll

24 okt 2013 18:00 − 20:00

Information om LSS lagen, LASS och Socialtjänstlagen

Tomas Larsson, Försäkringskassan
Ann Åbergh och Maria Rosenlund, LSS-handläggare

 

Anmälan:
Senast dagen innan till telefon 0500-498870 eller anhorig@skovde.se.
Anhörigstödet bjuder på smörgås, kaffe eller te.