Temakväll

30 jan 2014 18:00 − 20:00

Hur fungerar färdtjänst och skolskjuts för funktionshindrade barn och ungdomar?

Maribell Andersson och Cecilia Larsson, trafikhandläggare

 

Anmälan: Senast dagen innan till telefon: 0500-498870 eller anhorig@skovde.se