Anhörigcafé med tema

28 jan 2015 14:00 − 15:30

Information om smitta och föreyggande åtgärder.  T ex hur länge ska jag vara hemma efter vinterkräksjukan?

 

Eva-Karin Berggren, hygiensjuksköterska på vårdhygien Skaraborg