Anhörigcafé med tema

29 apr 2015 14:00 − 15:30

Biståndseneheten informerar om socialtjänstlagen. Berättar om vart man vänder sig när behov av hjälp i hemmet uppstår samt avgifter. 

Birgitta Gustavsson, biståndshandläggare tillsammans med en avgiftshandläggare