Anhörigcafé med tema

09 sep 2015 14:00 − 15:30

Dagens tema: 

Hur fungerar det på korttiden?
Vad är växelvård/avlastning?

Kristina Samuelsson, enhetschef
Kerstin Johansson-Svärd, enhetschef