Anhörigcafé med tema

28 sep 2016 14:00 − 15:30

Information om dagverksamheten Cypressen och regelbunden korttidsvistelse (avlastning). Hur fungerar verksamheterna och hur arbetar personalen?

Christina Samuelsson, enhertschef

OBS!! Samma information ges även kl. 18:00-19:30