Anhörigcafé med tema

22 feb 2017 14:00 − 15:30

Vad händer efter en sjukhusvistelse?

Hur får kommunen reda på att en person behöver få hjälp i hemmet eller korttidsvistelse innan hemgång?

Kommunens vårdplaneringsteam

 

För anmälan och mer information:

kontakta anhörigstödet på telefon 0500-49 88 70 eller anhorig@skovde.se