Anhörigcafé med tema

17 maj 2017 14:00 − 15:30

Information om god man och förvaltare. 

Hur ser uppdraget ut? Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare? Kan uppdragen se olika ut beroende på individens behov?

Representater från Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare.

 

För anmälan och mer information:

kontakta anhörigstödet på telefon 0500-49 88 70 eller anhorig@skovde.se