Anhörigcafé med tema

18 okt 2017 14:00 − 15:30

Vi kommer att visa en kort film ur ett anhörigperspektiv och därefter samtalar vi om filmens innehåll.

Anhörigstödspersonal