Anhörigcafé med tema

26 feb 2020 13:00 − 16:00

Välkommen på anhörigcafé med tema.

Dagens tema handlar om " hur fungerar flextrafik, närtrafik och färdtjänst?"

Representanter från anropstrafik och färdtjänsthandläggare medverkar

Anhörigstödsverksamhetens lokaler äldrecentrum Ekedal