Anhörigcafé

19 feb 2020 13:00 − 16:00

Välkommen på anhörigcafé!

Idag är konstnären med som har sina tavlor upphängda även denna onsdag

Anhörigstödsverksamhetens lokaler äldrecentrum Ekedal