Anhörigscafé

11 mar 2020 13:00 − 16:00

Välkommen på anhörigcafé!

Idag med konstutställning

Anhörigstödsverksamhetens lokaler äldrecentrum Ekedal