Kopp och kropp

21 feb 2020 10:30 − 12:00

Vi gör balansövningar tillsammans och avslutar med kaffe.

Anhörigstödsverksamhetens lokaler äldrecentrum Ekedal