Temakväll med anmälan

25 jan 2018 18:00 − 20:00

Temakväll där du får prova på Zumba.

Ett lätt sätt att röra sig på. Alla kan vara med!

Lösa kläder och bra skor ex gymnastikskor rekomenderas.

Sanna Edvardsson leder zumban.

Anmälan till anhörigstödsverksamheten på telefon 0500-498870