Temakväll

17 mar 2016 18:00 − 19:30

Information om daglig verksamhet är en insats som beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Information om Sensim - för dig som ännu inte är etablerad på arbetsmarknaden och är i åldern 18-29 år med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Carina Rosell, enhetschef

Per-Åke Olsson, arbetskonsulent