Temakväll

15 sep 2016 18:00 − 20:00

Att bli vuxen” med ett funktionshinder.
Hur kan stödet se ut när man blir vuxen? Hur kan livet se ut för den som tar emot stödet? Hur blir det för mig som är anhörig?

 Anita Claesson, enhetschef på gruppboende

Emma Olsson, enhetschef på gruppboende

Vi ses på äldrecentrum Ekedalsgatan 14, plan 2 i anhörigstödsverksamhetens lokaler.

Vi bjuder på smörgås!