Händer på jordgloben

Familjecentralen Symfoni

En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år.

Familjecentral

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här arbetar flera olika yrkesgrupper tillsammans för barnets och föräldrarnas bästa. I denna verksamhet samarbetar kommun och landsting.

I den öppna verksamheten träffas barn och föräldrar, här kan du och ditt barn träffa andra barnfamiljer och byta erfarenheter. Vi har en pedagogisk verksamhet med bland annat sångstund,sagostund,lek och aktivt skapande.

Verksamheten är gratis och hit är alla som bor i Skövde och har barn 0-6 år varmt välkomna . Du ansvarar för ditt barn och deltar själv i verksamheten.De vuxna erbjuds att köpa kaffe eller te till självkostnadspris. Vi kommer regelbundet att erbjuda föräldrautbildningar och temakvällar med ämnen som berör barnfamiljer.

Besöksadress: Timmervägen 27 i Södra Ryd.

 

Öppettider

Måndag 09.00-12.00   0-6 år
Måndag   13.00-16.00 0-1år
Tisdag 09.00-12.00   0-6 år och SFI
Tisdag   13.00-16.00 Unga föräldrar
Torsdag 09.30-12.00   0-18 månader
Fredag 09.00-12.00   0-6 år

 

Ordinarie schema gäller ej tillsvidare se ändrade öppettider nedan.

 

Ändrade öppettider i verksamheten hittar du här.

Nyheter och aktuell information hittar du här.  

Aktuell information finns även på vår Instagramsida @familjecentralensymfoni och Facebooksida som du hittar  här.

 

Babycafé

Vi har babycafé två gånger i veckan och då riktar sig verksamheten till föräldrar med barn upp till ca 18 månader. I en liten och lungnare grupp umgås vi och byter erfarenheter. Vi har en gemensam sångstund,utifrån de yngsta barnens behov.

Utevistelse

Vid planerade tillfällen promenerar vi till skogen eller till en lekplats och leker. Vi har olika aktiviter beroende på årstid och väderlek,vi har alltid en sångstund. Var familj tar med eget fika/ frukt och gärna något att sitta på.

Unga föräldrar

Tisdag eftermiddag är verksamheten styrd,då riktar sig verksamheten till  unga föräldrar en grupp där någon av föräldrarna är upp till ca 23 år. Det är en öppen verksamhet, ingen inskrivning och kostnadsfritt. 

Här kan du träffa och lära känna andra unga föräldrar. Vi är lyhörda och utbyter tankar och funderingar. Du kan få stöd och vägledning av olika professioner t.ex. BVC sköterska,barnmorska, familjerådgivare och även dela med dig av dina erfarenheter.Vi hittar på olika aktiviteter tillsammans t.ex. pyssel,promenader, sjunger och leker med barnen. Vi fikar tillsammans.

SFI för föräldralediga

En Sfi - lärare kommer till familjecentralen och du kan träna enkel svenska. Du kan ha med ditt barn.

Förälder i nytt land

En föräldrakurs som ges på svenska och det modersmål föräldrarna har. Vid intresse kontakta Mirjam Nydahl, mirjam.nydahl@skovde.se

Barnavårdscentral

I lokalerna finns också Barnavårdscentralen för Södra Ryd och Stöpen. Personal från mödravården, familjerådgivningen och folktandvården i Södra Ryd mm deltar i viss del av verksamheten.

 

ICDP - Vägledande samspel

Familecentralen Symfoni erbjuder föräldrar att delta i föräldrastödsprogrammet ICDP, mer information om ICDP hittar du här.

Kojan

Familjecentralerna arbetar även med stödgruppsverksamheten Kojan, ett stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk, någon som mår psykiskt dåligt. Mer information om Kojan hittar du här.